Henk-Jan Guchelaar beëdigd als nieuw Collegelid CBG

De heer prof. dr. H.J. (Henk-Jan) Guchelaar is vandaag beëdigd als nieuw Collegelid bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hij is per 1 augustus 2016 benoemd.

De heer Guchelaar is ziekenhuisapotheker-Klinisch Farmacoloog, Hoogleraar Klinische Farmacie aan de Universiteit van Leiden en afdelingshoofd Klinische Farmacie en Toxicologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Zijn expertise en onderzoeksinteresse gaat uit naar klinische farmacologie en klinische farmacie, in het bijzonder personalised medicine en farmacogenetica. Het CBG is dan ook zeer verheugd met deze versterking van het College.

25 augustus 2016: Henk-Jan Guchelaar beëdigd als nieuw Collegelid CBG

Felicitaties aan nieuw Collegelid Henk-Jan Guchelaar

Met deze benoeming bestaat het College uit 16 leden, elk met een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland. Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar.