Marcel Bouvy en Gabe Sonke beëdigd als nieuwe Collegeleden CBG

De heer Prof. dr. M. (Marcel) Bouvy en de heer dr. G. (Gabe) Sonke zijn vandaag beëdigd als nieuwe Collegeleden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De heer Bouvy is openbaar apotheker in Apotheek Stevenhof te Leiden, werkzaam bij SIR instituut for Pharmacy Practice and Policy in Leiden en hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertisegebieden zijn onder andere medicatieveiligheid en geneesmiddelenbewaking.

De heer Sonke is internist-oncoloog en epidemioloog in het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Zijn expertise en interesses liggen bij de medische oncologie en klinische epidemiologie.

160504 Bouvy Sonke

Felicitaties nieuwe Collegeleden Bouvy en Sonke

Het CBG is zeer verheugd over hun komst en wenst hen veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar.