Kees van Nieuwkoop beëdigd als nieuw Collegelid CBG

De heer dr. C. (Kees) van Nieuwkoop is vandaag beëdigd als nieuw Collegelid bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De heer Van Nieuwkoop is internist in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Hij is inhoudelijk uitstekend onderlegd op het gebied van de interne geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, zowel wetenschappelijk als klinisch. Het CBG is dan ook zeer verheugd over zijn komst.

7 januari 2016: Kees van Nieuwkoop beëdigd als nieuw Collegelid CBG

Felicitaties nieuw Collegelid Van Nieuwkoop

Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar.