Tot 1 januari 2018 werd een dossier voor een veiligheidsbeoordeling ingediend bij de bevoegde autoriteit van een van de Europese lidstaten. In dat kader zijn er een aantal beoordelingsrapporten in Nederland uitgebracht.