Aankomend tekort van medicijnen met disulfiram

Het ontwenningsmiddel Refusal 250 mg tabletten (RVG 03182) is per maart 2018 niet meer, of nog slechts zeer beperkt beschikbaar. Naar verwachting zullen ook Antabus dispergette bruistabletten 400 mg (RVG 01032) in de loop van dit jaar niet langer beschikbaar zijn. Dit hebben de vergunninghouders van deze producten  aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten weten.

De producent van de grondstof disulfiram is gestopt, waardoor de levering ten behoeve van de productie van Refusal en van Antabus is komen te vervallen. De middelen worden gebruikt  ter ondersteuning van het stoppen met drinken in de behandeling van alcoholisme.

Het is onbekend hoe lang het tekort van disulfiram zal gaan duren.

Het CBG heeft  in overleg met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het farmaceutisch bedrijf en vertegenwoordigers van de werkgroep geneesmiddelentekorten naar oplossingen gezocht om disulfiram beschikbaar te laten blijven voor Nederlandse patiënten. Hieruit is helaas geen oplossing naar voren gekomen. Wel heeft de vergunninghouder van Refusal, Daleco Pharma, al met een derde partij een overeenkomst gesloten, wat zou kunnen leiden tot een nieuwe registratie.

Advies aan voorschrijvers

Het CBG adviseert om de nog zeer beperkte resterende voorraad van Refusal en van Antabus alleen te gebruiken bij bestaande gebruikers van disulfiram. Voor nieuwe patiënten wordt geadviseerd een alternatief ontwenningsmiddel te gebruiken.

Daleco Pharma heeft een informatiebrief verstuurd over het tekort aan voorschrijvers (verslavingsartsen), welke ook op hun website is gepubliceerd. Tevens is de apothekersorganisatie KNMP geïnformeerd.

Meldpunt geneesmiddelentekorten

Sinds januari 2017 is het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten van CBG en IGJ actief. Bedrijven kunnen via één portaal melding maken van een verwacht tekort of een kwaliteitsdefect van een medicijn.