Niet zelfdokteren met medicijnen op recept

Vandaag staat in verschillende media een bericht dat zware medicijnen eenvoudig  te krijgen zijn zonder tussenkomst van een arts. Onderzoekers van de Consumentenbond kochten via internet met gemak antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en zelfs kankermedicijnen.

Standpunt CBG

Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen is het bij medicijnen op recept belangrijk dat er een arts of apotheker betrokken is. Dit is niet voor niks: u krijgt waar nodig belangrijke en noodzakelijke medische begeleiding. Zo bepaalt de arts welk medicijn het beste werkt voor uw klachten en controleert op mogelijke bijwerkingen. De apotheker controleert of u het medicijn veilig kunt gebruiken, ook in combinatie met andere medicijnen. Ook geeft hij/zij u aanvullend advies over het gebruik van de medicijnen en informatie over de eventuele risico’s.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bepaalt heel zorgvuldig of voor een medicijn een recept, en daarmee begeleiding van een arts en apotheker, verplicht is. Het is dan ook belangrijk dat u niet zelf gaat dokteren met medicijnen die illegaal via het internet te koop zijn.