CBG start project: eenduidige bijsluiter voor zelfzorgmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten om de productinformatie van een groot aantal zelfzorgmiddelen beter met elkaar in overeenstemming te brengen. Voor goed en veilig gebruik van medicijnen moet de toepassing ervan duidelijk zijn.

Dit geldt in het bijzonder voor zelfzorgmedicijnen, omdat daar de bijsluiter een belangrijke bron van informatie is voor de patiënt. Dat vraagt om eenduidige informatie aan patiënten. Dit initiatief sluit aan bij het stimuleren van goed gebruik en patiëntgericht beoordelen, allebei pijlers uit het Strategisch Business Plan van het CBG.
 
Het CBG is in 2014 gestart met het harmoniseren van de productinformatie van medicijnen met ibuprofen. Op basis daarvan wordt nu verder gegaan met het harmoniseren van de risico-informatie van andere pijnstillers, waaronder paracetamol. Daarbij zal ook de duur van gebruik een punt van aandacht zijn, omdat deze middelen in principe bestemd zijn voor kortdurend gebruik.