Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Knoflook met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Knoflook met medicijnen
Maximale risico
Chlorzoxazone* (M03)3
Docetaxel (L01)4
Omeprazol (A02)2
Ritonavir (J05)4
Saquinavir (J05)4
Warfarine* (B01)3

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (139 bytes)

Kruidenpreparaten met knoflook hebben mogelijk een remmend effect op de bloedstolling en kunnen daarom een additioneel effect hebben op de werking van antistollingsmiddelen. Daarnaast kunnen kruidenpreparaten met knoflook een effect hebben op de werking van verschillende geneesmiddelen omdat kruidenpreparaten met knoflook een remmend of stimulerend effect kunnen hebben op verschillende cytochroom P450-enzymen en geneesmiddel-transporteiwitten.

Bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met knoflook en warfarine is in patiënten een additief effect op het INR (international normalized ratio) waargenomen. Dit betekent een verhoogde kans op bloedingen. Dit effect van kruidenpreparaten met knoflook met warfarine kon echter niet worden bevestigd in twee andere klinische onderzoeken. Dit zou kunnen worden verklaard door verschillen in samenstelling tussen de verschillende kruidenpreparaten met knoflook.

In andere studies is gevonden dat kruidenpreparaten met knoflook een antistollingseffect lijken te hebben. Dit zou, wanneer deze preparaten worden ingenomen met antistollingsmiddelen, tot een versterkend effect op de antistolling kunnen leiden.

Kruidenpreparaten met knoflook kunnen leiden tot de stimulering of remming van een aantal cytochroom P450 (CYP)-enzymen en geneesmiddel-transporters. De effecten op CYP3A4 en P‑glycoproteïne zijn echter niet eenduidig. In sommige onderzoeken wordt gevonden dat kruidenpreparaten met knoflook CYP3A4 en P-glycoproteïne induceren maar in enkele andere onderzoeken niet.

In een onderzoek met gezonde vrijwilligers is gevonden dat gelijktijdige inname van saquinavir (een substraat voor CYP3A4 en P-glycoproteïne) en een kruidenpreparaat met knoflook tot een verlaging van de plasmaspiegels van saquinavir leidde. In een ander onderzoek is bij gelijktijdige inname van ritonavir (een substraat voor CYP3A4 en P-glycoproteïne) en een kruidenpreparaat met knoflook geen effect gevonden op de plasmaspiegels van ritonavir. In verschillende onderzoeken bij gezonde vrijwilligers werden geen effecten waargenomen op de plasmaspiegels van midazolam en alprazolam bij gelijktijdige inname met kruidenpreparaten met knoflook. Echter, een toename in de activiteit van P-glycoproteïne werd wel waargenomen. Ook zijn voor bepaalde enkel-nucleotide polymorfismen in CYP3A5 en CYP2C19 interacties gevonden tussen kruidenpreparaten met knoflook en geneesmiddelen. Zo is voor personen met SNP CYP3A5*1A een verlaging van de bloedspiegel van docetaxel waargenomen en voor personen met SNP CYP2C19*1/2C19*1, CYP2C19*1/2C19*2 en CYP2C19*1/2C19*3 een verhoging van de bloedspiegel van omeprazol.

Verder is in een onderzoek bij gezonde vrijwilligers een remmend effect gevonden op CYP2E1 na inname van kruidenpreparaten met knoflook. Dit kan leiden tot hogere plasmaspiegels van geneesmiddelen die door het CYP2E1-enzym worden omgezet, zoals chlorzoxazone. Dit effect wordt echter niet klinisch relevant geacht.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met knoflook niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met bloedverdunners. In deze gevallen is extra monitoring aan te bevelen.

Regulier gebruik van knoflook bij het bereiden van voedsel kan zonder risico op interacties gebeuren.

Referenties

 • Chen XW, Sneed KB, Pan SY, et al. Herb-drug interactions and mechanistic and clinical considerations. Curr Drug Metab 2012;13(5):640-651.
 • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
 • Cox MC, Low J, Lee J, et al. Influence of garlic (Allium sativum) on the pharmacokinetics of docetaxel. Clin Cancer Res 2006;12(15):4636-4640.
 • EMA-HMPC (2016). European Union herbal monograph on Allium sativum L., bulbus. https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-monograph/draft-european-union-herbal-monograph-allium-sativum-l-bulbus_en.pdf
 • He SM, Yang AK, Li XT, Du YM, Zhou SF. Effects of herbal products on the metabolism and transport of anticancer agents. Expert Opinion Drug Metab Toxicol 2010;6(10):1195-1213.
 • Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Medica 2012;78(13):1458-1477.
 • Izzo AA, Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: an updated systematic review. Drugs 2009;69(13):1777-1798.
 • Natural Standard.
 • Piscitelli SC, Burstein AH, Welden N, Gallicano KD, Falloon J. The effect of garlic supplements on the pharmacokinetics of saquinavir. Clin Infect Dis 2002;34(2):234-238.
 • Shi S, Klotz U. Drug interactions with herbal medicines. Clin Pharmacokinetics 2012;51(2):77-104.
 • WHO (1999). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/18.html#Js2200e.18
 • Yang LJ, Fan L, Liu ZQ, et al. Effects of allicin on CYP2C19 and CYP3A4 activity in healthy volunteers with different CYP2C19 genotypes. Eur J Clin Pharmacol 2009;65(6):601-608.
 • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.