Verhoogd risico op trombose van de pil en andere anticonceptie

Op Wereld Trombose Dag lanceert CBG een informatiekaart voor gebruiksters van anticonceptiemiddelen met hormonen

Zaterdag 13 oktober is het Wereld Trombose Dag. Op deze dag krijgt trombose nationaal en internationaal aandacht. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vraagt op Wereld Trombose Dag aandacht voor het risico op trombose bij gebruik van anticonceptie met hormonen. Dit zijn de anticonceptiepil, de anticonceptiering en de anticonceptiepleister. Gelukkig betreft het een zeldzame bijwerking.  Met een speciale informatiekaart voor gebruiksters van anticonceptiemiddelen met hormonen, wil het CBG wijzen op het herkennen van trombose en welke vrouwen meer risico lopen.

“Onbehandelde of te laat ontdekte trombose kan ernstige gevolgen hebben. Hoewel het risico hierop klein is, is het er wel. Daarom is het van belang dat gebruiksters van anticonceptie zich bewust zijn van de belangrijkste signalen van trombose. Mochten deze klachten zich voordoen dan moeten gebruiksters direct contact opnemen met hun arts”, aldus CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer.

Trombose is een bloedstolsel in een bloedvat. Trombose ontstaat meestal in het onderbeen. Het bloedstolsel kan zich ook verplaatsen naar de long (longembolie). Gebruiksters van de pil, de anticonceptiering en anticonceptiepleister hebben een verhoogd risico op trombose. Dit zijn anticonceptiemiddelen met 2 hormonen (oestrogeen en progestageen). Als iemand een middel gebruikt met 1 hormoon (progestageen) is er geen verhoogde kans op trombose. Hoe groot het risico op trombose is, is afhankelijk van het anticonceptiemiddel dat wordt gebruikt en of er omstandigheden zijn waarbij vrouwen een verhoogde kans hebben op trombose.

De kans op trombose bij gebruik van de anticonceptiepil, anticonceptiepleister en anticonceptiering is heel klein. Hoe klein die kans is, hangt af van het middel dat gebruikt wordt. Op onze website is per anticonceptiemiddel het risico op trombose te vinden.  Daarnaast heeft het CBG in een nieuwe informatiekaart samengevat welke vrouwen een verhoogde kans op trombose hebben en hoe trombose herkend kan worden.