Ontwikkeling en beoordeling vaccins tegen corona

Naast medicijnen voor de behandeling van een corona-infectie, wordt er ook gezocht naar vaccins die ervoor zorgen dat je niet of minder erg ziek wordt. De eerste vaccins tegen COVID-19 zijn onder voorwaarden goedgekeurd. Ook lopen er wereldwijd nog verschillende onderzoeken. De tijdsdruk hierbij is groot. Toch is het belangrijk dat we niet inleveren op kwaliteit en veiligheid van het vaccin. Een vaccin wordt tenslotte aan heel veel mensen gegeven.

Een vaccin tegen corona

Er zijn nog veel dingen die we niet weten over het coronavirus. Dat maakt het ontwikkelen van een vaccins ertegen erg lastig. Er bestaan verschillende manieren om een vaccin te ontwikkelen, bijvoorbeeld op basis van een dood of verzwakt virus, een stukje eiwit van het virus, of genetisch materiaal. Voor het ontwikkelen van een coronavaccin worden al deze manieren onderzocht.  

Lopende onderzoeken naar een coronavaccin 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevinden zich nu wereldwijd ruim 63 vaccins in de klinische studie-fase en 172 vaccins in de pre-klinische studiefase (laatste update 8 januari 2021). Of ieder vaccin de eindstreep haalt, hangt af van de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van het vaccin.   

Hoe zorgen we ervoor dat er snel een coronavaccin is? 

Het ontwikkelen van een vaccin kost tijd en er moeten veel stappen worden genomen. Als medicijnautoriteit bekijken we, samen met andere medicijnautoriteiten wereldwijd, hoe we het proces kunnen versnellen. Uiteraard zonder in te leveren op de veiligheid.  

Veel van de vaccins die op dit moment ontwikkeld worden, zijn gebaseerd op bestaande technieken, die ook bij andere ziektebeelden al uitgebreid getest zijn. Hierdoor zijn bepaalde studies naar de veiligheid, zoals dierproeven, niet meer nodig. Wat weer kostbare tijd scheelt. 

Net als bij de zoektocht naar een medicijn tegen COVID-19, kan ook bij het ontwikkelen van een vaccin gekeken worden naar verschillende manieren om het proces te versnellen. Zo kan ook hier gebruik worden gemaakt van speciaal wetenschappelijk advies en ingezet worden op een interactieve beoordeling, versnelde beoordeling of een voorwaardelijke toelating.

Versnelde beoordeling coronavaccins

VOICE-OVER: De hele wereld wacht op een vaccin tegen corona.
Dit wordt daarom in kortere tijd ontwikkeld en beoordeeld.
Maar hoe weten we dat het vaccin werkt en veilig is?

(Een animatie.)

Bij de ontwikkeling van een coronavaccin gebruiken onderzoekers bestaande technieken en ervaringen met virussen die we al kennen.
Er is dus al veel bekend en daarom gaat het onderzoek sneller.
Daarnaast kan de fabrikant bepaalde stappen tegelijk doen.
Ook kunnen medicijnautoriteiten, zoals het CBG, eerder starten met hun beoordeling.
De fabrikant kan namelijk de eerste onderzoeksresultaten naar ons sturen terwijl het onderzoek op mensen nog in volle gang is.
Hierdoor kan de beoordeling eerder klaar zijn.
Allemaal tijdwinst dus, zonder dat we belangrijke stappen overslaan.
Want hoe hoog de nood ook is, we leveren niet in op veiligheid.

(Het logo van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verschijnt. Beeldtekst: cbg-meb.nl/coronavirus.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Monitoring van werkzaamheid en veiligheid bij nieuwe coronavaccins

Inmiddels zijn de eerste vaccins tegen COVID-19 onder voorwaarden goedgekeurd. Maar ons werk stopt daarmee niet. Ook na goedkeuring houden we de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid goed in de gaten.