Vaccin in het kort: Spikevax (Moderna) - kinderen van 6 t/m 11 jaar oud

In ‘Vaccin in het kort’ voor Spikevax (Moderna) tegen COVID-19 (voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud) staat op één A4 in begrijpelijke taal de belangrijke informatie over het vaccin. Het is een nieuwe, korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als uw kind besmet raakt met dit virus, kan het last krijgen van klachten. Zoals
koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Een klein aantal kinderen wordt in het ziekenhuis opgenomen.

Uw kind krijgt dit vaccin om te voorkomen dat het ziek wordt door het coronavirus.

Waarom is er een vaccin speciaal voor kinderen?

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar krijgen hetzelfde vaccin als volwassenen. Maar er is wel een verschil: kinderen hebben minder vaccin nodig. Zij krijgen een prik met 50 microgram. Een volwassene krijgt 100 microgram per prik van hetzelfde vaccin.

Hoe komt het dat kinderen genoeg hebben aan 50 microgram per prik?

De afweer van kinderen werkt sterker dan bij volwassenen. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus. Kinderen maken met minder vaccin evenveel antistoffen aan als volwassenen. Daarom is er een vaccin speciaal voor kinderen.

Hoe werkt dit vaccin?

Als uw kind na de prik in contact komt met het coronavirus, dan herkent het lichaam van uw kind dit virus. Het lichaam van uw kind heeft door de vaccinatie dan al antistoffen aangemaakt die uw kind beschermen tegen dit virus. Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.

Uw kind heeft 2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vanaf 14 dagen na de tweede prik is uw kind beschermd tegen het coronavirus.

Dit vaccin werkt bij kinderen net zo goed als bij volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder vaccin nodig hebben. Zij maken bij 50 microgram per prik al evenveel antistoffen aan als volwassenen bij 100 microgram per prik.

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

Uw kind kan dit vaccin krijgen als het 6 tot en met 11 jaar oud is. De Rijksoverheid bepaalt of uw kind een uitnodiging krijgt voor dit vaccin.

Uw kind krijgt dit vaccin 2 keer. Uw kind krijgt de tweede prik minimaal 4 weken na de eerste prik.

Uw kind krijgt de prik in de bovenarm.

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?

 • Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin. Deze onderzoeken zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, in plaats van na elkaar. Dit scheelt veel tijd.
 • De resultaten van deze onderzoeken zijn direct beoordeeld. Er zijn geen belangrijke stappen overgeslagen.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt uw kind omdat dit vaccin ervoor zorgt dat de afweer van het lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus. Uit onderzoeken zijn de volgende meest
voorkomende bijwerkingen bij kinderen bekend:

 • Pijn op de plek van de prik (98%).
 • Moe zijn (73%).
 • Hoofdpijn (62%).
 • Spierpijn of koude rillingen (35%).
 • Misselijk zijn en overgeven (29%).
 • Pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel (27%).
 • Koorts (26%).
 • Rode huid op de plek van de prik (24%).
 • De plek van de prik wordt dik (22%).
 • Pijn in gewrichten (21%).

Deze bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.

Belangrijke waarschuwingen

Vraag aan uw arts of uw kind dit vaccin mag krijgen als uw kind:

 • Eerder een allergische reactie heeft gehad op een vaccin.

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als uw kind:

 • Ernstig ziek is of hoge koorts heeft voordat uw kind de prik krijgt.
 • COVID-19 heeft. Of als uw kind mogelijk COVID-19 heeft.
 • De afspraak heeft gemist.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Overleg dan met uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter van dit vaccin op geneesmiddeleninformatiebank.nl.
Ga voor meer informatie naar coronavaccinatie.nl.

Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.

Colofon

Colofon Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG in samenwerking met het RIVM. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lees voor de volledige informatie over dit vaccin de officiële bijsluiter en volg de adviezen van uw arts. Laatst gewijzigd: 21 maart 2022.