Aanvraagprocedure

U dient met behulp van een aanvraagformulier een verzoek in voor een wetenschappelijk en/of regulatoir advies. U geeft daarin ook aan of u een mondelinge bespreking of een schriftelijk advies wenst. Het is verder van belang dat u concrete vragen stelt en uw eigen visie op de vragen geeft.

Wie kunnen bij het CBG wetenschappelijk advies aanvragen?

Alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van een geneesmiddel kunnen een aanvraag voor wetenschappelijk en/of regulatoir advies aanvragen. Behalve farmaceutische bedrijven kunnen dus ook (academische) onderzoeksinstellingen betrokken bij translationeel geneesmiddelenonderzoek een adviesaanvraag indienen. U kunt desgewenst vooraf met het CBG contact opnemen voor nader overleg via onderstaande contactgegevens.

Hoe dien ik een aanvraag voor wetenschappelijk advies in?

U dient met behulp van een aanvraagformulier een verzoek in voor een wetenschappelijk en/of regulatoir advies. U geeft daarin ook aan of u een mondelinge bespreking of een schriftelijk advies wenst. Het is verder van belang dat u concrete vragen stelt en uw eigen visie op de vragen geeft.

De gebruikelijke, officiële wijze van aanleveren is via CESP. In het geval geen gebruik gemaakt wordt van CESP kunnen de CD(s) of DVD(s) en papieren aanbiedingsbrief en aanvraagformulier per post dan wel per koerier worden aangeleverd. Alleen in het geval van aanvullende informatie of het beantwoorden van vragen mag gebruik gemaakt worden van Eudralink.

Aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief staat:

  • het e-mailadres van de contactpersoon;
  • wat voor aanvraag het betreft. Als het om een aanvraag voor wetenschappelijk advies gaat dient u ook te vermelden of het om een eenvoudig advies, een gedeeltelijk multidisciplinair advies, een volledig multidisciplinair advies of een ‘advies op maat’ gaat.

Het afleveradres voor alle stukken die per koerier worden verzonden is:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht

Het postadres is:

Postbus 8275
3530 RG UTRECHT
Nederland

Na inname van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbericht met daarin het toegekende zaaknummer.

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het Programmabureau Wetenschap, _dienstpostbus_MO_III@cbg-meb.nl.

Als u vragen heeft over een reeds ingediende aanvraag kunt u een e-mail sturen naar case@cbg-meb.nl, o.v.v. het zaaknummer.

Een overzicht van de kosten voor wetenschappelijk advies vindt u op de pagina Producten en tarieven.