Publieke consultatie beleidsdocumenten DHPC en aRMM

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nodigt belangstellenden en belanghebbenden uit om commentaar te geven op 2 herziene beleidsdocumenten.

Het gaat om het beleidsdocument m.b.t. Direct Healthcare Professional Communications (MEB 44) en het beleidsdocument m.b.t. nationale implementatie van additionele risicominimalisatie maatregelen (MEB 45).

Het voorgestelde beleid geldt voor geneesmiddelen voor mensen. Tot 2 februari 2018 kan via een publieke consultatie commentaar gegeven worden op de beleidsdocumenten.

De reactietermijn is inmiddels verstreken.