Voorbeeldzinnen

Om de leesbaarheid van de patiëntenbijsluiter te helpen verbeteren, heeft het CBG voorbeeldzinnen opgesteld voor regelmatig terugkerende informatie. In opdracht van het CBG heeft landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos de voorbeeldzinnen getest met testpersonen die moeite hebben met lezen en schrijven om tot een begrijpelijke vertaling te komen.

De voorbeeldzinnen zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van de bijsluiter en andere medicijninformatie voor de patiënt. De voorbeeldzinnen gaan over vier onderwerpen: medicijn vergeten, zwangerschap, borstvoeding en rijvaardigheid. Voor veel bijsluiters zullen deze zinnen toepasbaar zijn, maar het kan natuurlijk zo zijn dat de situatie voor een specifiek medicijn afwijkt van de voorbeeldzinnen. Een zin kan dan niet letterlijk worden overgenomen, maar kan wel als voorbeeld worden gebruikt en woorden kunnen zoveel mogelijk gelijk worden gekozen. De voorbeeldzinnen zijn beschikbaar op de website van het CBG en zullen wanneer dat nodig is worden aangepast.