Start Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten

Vandaag is het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van start gegaan. Het Meldpunt is te vinden via het adres www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl.

Voortaan kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten bij dit meldpunt terecht om te melden dat:

  • Een geneesmiddel in de handel wordt gebracht
  • De handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken
  • Een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden in de handel wordt gebracht waardoor mogelijk een tekort ontstaat
  • Een kwaliteitsdefect bestaat bij een geneesmiddel

Melden gebeurt via een meldformulier. In de handleiding op de website vindt u verdere details en toelichting over de meldprocedures.

Coördinatie

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van het meldpunt.