Eindejaarsintrekkingen

Verzoeken tot intrekking per 31 december (de ‘eindejaarsintrekkingen’) moeten uiterlijk op 1 november 2018 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontvangen zijn om op tijd afgehandeld te kunnen worden.

Een verzoek tot intrekking dat op 2 november of later wordt ontvangen zal mogelijk niet voor het einde van het jaar kunnen worden afgerond. In een dergelijk geval zal het verzoek tot intrekking binnen de gebruikelijke termijn worden afgehandeld en zal de datum van intrekking de dag zijn waarop het verzoek wordt afgehandeld door het CBG. Dit kan betekenen dat er voor het volgende jaar een rekening voor de jaarvergoeding wordt verzonden.

In het geval dat het verzoek tot intrekking uiterlijk 1 november is ontvangen door het CBG, maar er door lopende discussies over de noodzaak om het product beschikbaar te houden voor de patiënt een vergunning niet per 31 december is ingetrokken, dan wordt er een rekening voor de jaarvergoeding uitgestuurd. Wanneer het product in januari of februari alsnog wordt ingetrokken, dan ontvangt de handelsvergunninghouder een kredietnota.