Aanvraagformulier voor de intrekking van een handelsvergunning op verzoek van de handelsvergunninghouder

Een houder van een handelsvergunning kan om verschillende redenen besluiten om een inschrijving in te laten trekken. Om een verzoek tot intrekking zo efficiƫnt mogelijk te kunnen afhandelen is een aanvraagformulier intrekking beschikbaar. U kunt het ingevulde formulier, vergezeld van alle benodigde onderbouwende documentatie, digitaal indienen bij het CBG.