CBG-portal

De CBG-portal biedt aanvragers van handelsvergunningen en handelsvergunninghouders online toegang tot informatie over de voortgang van procedures.

Let op: de CBG portal op dit moment niet bereikbaar.

De portal biedt:

  • een overzicht van openstaande en/of recent gesloten indieningen van aanvragen en wijzigingen (variaties)
  • een detailoverzicht per indiening met o.a. de gegevens over de fase waarin de afhandeling zich bevindt, de eventuele CBG-medewerker (casemanager) die deze indiening op dat moment begeleidt en gegevens over de geneesmiddelen die aan de indiening gekoppeld zijn 
  • een digitaal formulier voor het direct stellen van vragen aan de betrokken casemanager(s) 

Het beheer van gebruikers is deels uitbesteed aan de betreffende handelsvergunninghouders. Via het zogenaamde CBG Identity Management System krijgt één persoon binnen de organisatie (de "company administrator") toegang en beheerdersrechten om de overige gebruikers zelf van toegangscodes te voorzien. Het CBG vervult hierbij een ondersteunende rol.

Het CBG besteedt veel aandacht aan de beveiliging van de getoonde informatie.

Verkrijgen van initiële toegang tot de CBG-Portal

Om toegang tot de CBG-portal te verkrijgen, stuurt u het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen naar het CBG. Het aanvraagformulier moet zijn ondertekend door dezelfde persoon als die staat vermeld op de akte van de Kamer van Koophandel. U dient een kopie van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toe te voegen.

Raadpleeg voor voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier de invulinstructie.

De 'portal administrators' van het CBG maken hierna een groep aan voor de handelsvergunninghouder met daarin de organisaties gekoppeld zoals aangevraagd. Hierna sturen ze een brief naar de aanvrager met een tijdelijke toegangscode voor de CBG-portal.

Nadat de benodigde gegevens door het CBG zijn ontvangen, krijgt één persoon binnen uw organisatie de autorisatie voor het aanmaken en beheren van andere gebruikersaccounts in het Identity Management System.

Toevoegen van andere organisaties aan de groepsaccount

Meerdere aan elkaar gelieerde handelsvergunninghouders kunnen in de CBG-Portal als één organisatie behandeld worden. Dit geeft u de mogelijkheid om via de CBG-Portal in één overzicht alle indieninggegevens voor alle opgegeven organisaties – moeder, dochter of zuster – in te zien. Hiervoor is wederzijdse goedkeuring van de betrokken organisaties / rechtspersonen nodig. Hiervoor dient u - tegelijkertijd met het aanvraagformulier voor een nieuwe groepsaccount of later - één of meerdere keren het hierbij behorende aanvraagformulier in te vullen, te (laten) ondertekenen en het geheel terug te sturen naar het CBG.

Raadpleeg de hierbij behorende invulinstructie voor hulp bij het invullen van dit aanvraagformulier.

Contact

Heeft u vragen over de CBG-Portal? De portal medewerkers kunnen bereikt worden via portal@cbg-meb.nl. Het CBG is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 224 8400.

Onderhoudswerkzaamheden

Iedere donderdag van 19.00 uur - 22.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. De CBG-Portal is dan niet beschikbaar.