Indelingssystematiek afleverstatus NSAID's

De indelingssystematiek voor de afleverstatus van NSAID's wordt vastgesteld door het CBG. Hierbij zijn 3 punten bepalend: de werkzame stof, de dosering en de verpakkingsgrootte.

De indelingssystematiek is vastgesteld op het niveau van de werkzame stoffen, en is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het CBG constateert dat de dosering van de onderzochte ontstekingsremmers, zowel per keer als per dag, de belangrijkste factor is voor het terugdringen van de risico's van bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen. Daarnaast beoogt het CBG met het limiteren van de verpakkingsgrootte de mogelijke gezondheidsrisico's te minimaliseren.

In 2009 heeft het CBG een indelingssystematiek voor NSAID's en aspirine vastgesteld. In de periode hierna zijn er nog diverse besluiten genomen die o.a. betrekking hadden op NSAID-bevattende combinatiepreparaten, nieuwe sterktes en nieuwe farmaceutische vormen.