Aanpassingstermijn na wijziging afleverstatus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft fabrikanten, groothandels, apotheken en drogisten maximaal twaalf maanden de tijd om - bij een wijziging van de afleverstatus van (zelfzorg)geneesmiddelen - de praktijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde status.

Na deze twaalf maanden treedt de IGJ handhavend op. De handhavingstermijn is nodig omdat:

  • fabrikanten de verpakkingen van de door hen bereide geneesmiddelen niet onmiddellijk kunnen aanpassen
  • er bij groot- en kleinhandel nog ‘oude’ voorraden kunnen liggen.

De handhavings/aanpassingstermijn is een algemeen uitgangspunt waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer uit het oogpunt van de volksgezondheid de wijziging van de afleverstatus direct van kracht moet worden.