Proefontheffing

Het Bureau Diergeneesmiddelen kan een ontheffing verlenen van de registratieplicht voor het gebruik van een diergeneesmiddel bij het uitvoeren van farmaceutische proeven, onschadelijkheidsproeven, residuproeven, preklinische proeven, klinische proeven of proeven ter evaluatie van de risico’s voor het milieu. Dit staat in het Besluit diergeneesmiddelen (artikel 3.22, derde lid).

Volgens artikel 3.9 van de Regeling diergeneesmiddelen kunt u een aanvraag voor een proefontheffing diergeneesmiddelen indienen bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Het Bureau Diergeneesmiddelen beoordeelt de aanvraag, zo nodig met experts van wetenschappelijke instituten. Een besluit volgt binnen 60 dagen na ontvangst van een volledige aanvraag.

Bij verlening van een proefontheffing gelden voorwaarden voor de periode van de ontheffing. Ook moet u wachttermijnen aanhouden  als het gaat om proeven met voedselproducerende dieren.

Verdere uitleg over het aanvragen van een proefontheffing en het invullen van het aanvraagformulier, vindt u hier.