Parallelle invoer

Via een aanvraag kan een handelsvergunning voor parallelle invoer van een diergeneesmiddel uit 1 andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkregen. Dit diergeneesmiddel moet (vrijwel) identiek zijn aan een diergeneesmiddel waarvoor in Nederland al een handelsvergunning is afgegeven.

Dit staat in artikel 3.14 van het Besluit diergeneesmiddelen. De prijs van een diergeneesmiddel kan lager zijn in de andere lidstaat, waardoor het economisch aantrekkelijk kan zijn om deze via parallelle invoer in Nederland in de handel te brengen.

Voor de parallelle invoer van immunologische en farmacologische diergeneesmiddelen gelden verschillende regels. Deze zijn vermeld in het document Informatie voor het verkrijgen en het onderhoud van een vergunning voor parallelle invoer van een diergeneesmiddel. Lees deze door voordat u het aanvraagformulier invult.

Parallelle distributie

Informatie over parallelle invoer van diergeneesmiddelen die via de centrale procedure bij het Europees geneesmiddelenagentschap EMA een (Europese) handelsvergunning hebben gekregen, staat bij parallelle distributie.