Bij de aanvraag voor een handelsvergunning voor parallelle invoer vraagt een firma een handelsvergunning aan voor de invoer van een diergeneesmiddel uit 1 andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit diergeneesmiddel moet vrijwel identiek zijn aan een diergeneesmiddel waarvoor in Nederland al een handelsvergunning is afgegeven. Dit staat in artikel 3.14 van het Besluit diergeneesmiddelen.

Voor de parallelle invoer van immunologische en farmacologische diergeneesmiddelen gelden verschillende regels.

Parallelle distributie

Informatie over parallelle invoer van diergeneesmiddelen die via de centrale procedure bij het Europees geneesmiddelenagentschap EMA een (Europese) handelsvergunning hebben gekregen, staat bij parallelle distributie.