Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen (per 28 januari 2022)

De nieuwe Verordening  Diergeneesmiddelen Verordening (EU) 2019/6 en Verordening (EU) 2019/4 over gemedicineerde diervoeders gaan beide in op 28 januari 2022. Door de nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen, ofwel de Veterinary Medicines Regulation (VMR), verandert er vanaf volgend jaar veel. Sinds de publicatie in januari 2019 is de uitwerking en nadere invulling van de Verordening Diergeneesmiddelen in volle gang.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de verordening zijn:

  • De wet makkelijker maken en administratieve lasten kleiner maken voor farmaceutische bedrijven die diergeneesmiddelen ontwikkelen;
  • De ontwikkeling van innovatieve diergeneesmiddelen stimuleren, bijvoorbeeld ook producten voor kleine markten;
  • De werking van de interne markt voor diergeneesmiddelen verbeteren;
  • Het EU-optreden versterken, tegen antimicrobiële resistentie, door maatregelen die zorgen voor goed gebruik van antimicrobiële stoffen bij dieren.

De uitwerking van de nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen gebeurt in gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen. De Europese Commissie stelt deze op.

Bindende regels voor alle lidstaten

De Verordening Diergeneesmiddelen is bindend voor alle lidstaten. Er is geen ruimte voor nationale invulling van de diergeneesmiddelenwetgeving. Alleen daar waar dit in de VMR vermeld staat of wanneer de VMR een onderwerp niet regelt. Dit betekent dat de Wet dieren en alle relevante besluiten en regelingen aangepast worden. Denk hierbij aan de Regeling Diergeneesmiddelen en het Besluit Diergeneesmiddelen. In de nieuwe versie van de Wet dieren zijn de haakjes opgenomen die nodig zijn voor die onderwerpen die nationaal ingevuld moeten worden. De wijziging van de Wet dieren die nodig is om de verordeningen nationaal te implementeren is inmiddels door de Tweede- en Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is hierin beleidsverantwoordelijk.

Op dit moment schrijft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het nieuwe Besluit diergeneesmiddelen. De komende tijd wordt deze afgestemd met de relevante stakeholders. Hierin worden die zaken opgepakt die de VMR toestaat, of waarop de VMR niet van toepassing is, maar wat nog nationaal geregeld moet worden. Het nieuwe Besluit diergeneesmiddelen wordt beleidsarm opgesteld. Dit betekent dat er geen nieuw beleid wordt opgenomen, maar dat het huidige beleid wordt voortgezet. De nieuwe Regeling diergeneesmiddelen wordt op dit moment opgesteld, op basis van het nieuwe Besluit diergeneesmiddelen.

Online informatiebijeenkomsten

Wij organiseren de komende maanden een aantal online informatiebijeenkomsten om de belangrijkste wijzigingen door de Verordening Diergeneesmiddelen met u te delen. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de veranderingen. De eerste bijeenkomst was op dinsdagmiddag 28 september 2021. Meld u nu aan voor een van de komende bijeenkomsten.

Zo blijft u op de hoogte

Via de link 'Abonneren op nieuws over dit onderwerp' hieronder kunt u zich abonneren op nieuws over de Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe documenten? Dat kan via 'Abonneren op documenten van Diergeneesmiddelen'.