Register internethandel diergeneesmiddelen

Hier vindt u een lijst van de aangemelde kleinhandelaren die online diergeneesmiddelen mogen aanbieden (oftewel internethandel). Deze kleinhandelaren zijn gevestigd in Nederland.

Het Register internethandel diergeneesmiddelen wordt 1 keer per maand herzien. 

Bedrijven die zijn opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen moeten het Logo internethandel diergeneesmiddelen plaatsen bij diergeneesmiddelen die zij online verkopen. Dit logo heeft alleen betrekking op:

  • Diergeneesmiddelen die opgenomen zijn in de Diergeneesmiddeleninformatiebank
  • Diergeneesmiddelen met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren
  • Diergeneesmiddelen die zijn opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen. Voor deze diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkooptermijn 

Alleen diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ mogen via een webshop verkocht worden. Diergeneesmiddelen van de categorie URA mogen alleen op diergeneeskundig voorschrift verkocht worden als de aanbieder een DR-vergunning heeft. U kunt dit hier checken.

Informatie die vermeld wordt over een diergeneesmiddel moet altijd in overeenstemming zijn met de officiële bijsluiterteksten en moet voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent diergeneesmiddelenreclame.