Oplossing voor dreigende leveringsproblemen antistollingsmiddel fenprocoumon

De fenprocoumon 3 mg tabletten Sandoz en Teva zijn tijdelijk beperkt leverbaar. Technische problemen met het verpakken bij een leverancier hebben geleid tot deze leveringsproblemen. Dit hebben de betrokken bedrijven aan het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten laten weten. De verwachting is dat de firma’s binnen enkele weken weer voldoende kunnen leveren. Voor de tussenliggende weken zijn alternatieven beschikbaar.

Advies aan apothekers

Er zijn fenprocoumon 3 mg tabletten (Marcoumar) van de firma Mylan beschikbaar, maar het leveren hiervan kan mogelijk enkele dagen duren. Tot die tijd is er fenprocoumon 3 mg in ziekenhuisverpakking (EAV, 50x1 blisterverpakking) verkrijgbaar. Deze is via de groothandel te bestellen.

De apothekersorganisatie KNMP is door het CBG geïnformeerd. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten heeft de lokale trombosediensten ingelicht.