DHPC Belkyra

Bij gebruik van deoxycholinezuur (Belkyra) bestaat het risico op afsterven van lichaamsweefsel (necrose) op de injectieplaats. Dien nooit opnieuw deoxycholinezuur toe als dit gebeurt. Daarnaast is een goede injectietechniek van belang. Dit adviseert medicijnautoriteit CBG. De gevallen van ernstige necrose op de injectieplaats die tot nu toe zijn gemeld deden zich voor buiten Europa.