Vaststelling naamgeving influenzastammen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de Nederlandse vertaling van de werkzame bestanddelen voor influenzastammen voor het komend seizoen vastgesteld.

Handelsvergunningshouders zijn verplicht de Nederlandse vertaling te gebruiken. Het doel is een eenduidige vermelding van de werkzame bestanddelen in Nederland.

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP heeft in de vergadering van mei 2019 de stammen voor het seizoen 2019/2020 definitief vastgesteld. Handelsvergunninghouders worden verzocht om de vertaallijst te gebruiken in de productinformatie.