Schorsing handelsvergunningen diergeneesmiddelen met hulpstof diethanolamine

Het Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) van het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft het risico van de hulpstof diethanolamine in diergeneesmiddelen geëvalueerd. Op basis van de opinie van de CVMP heeft Nederland besloten om de vergunningen voor het in de handel brengen van alle diergeneesmiddelen met diethanolamine voor voedselproducerende dieren te schorsen.

De CVMP heeft de herbeoordeling van het risico voor de consument en de noodzaak van een maximale residu limiet (MRL) van diethanolamine afgerond. Op basis van de beschikbare informatie heeft de CVMP met consensus besloten dat zonder een vastgestelde MRL een risico voor consumenten niet uit te sluiten is.

Hulpstof diethanolamine

Diethanolamine is een hulpstof (niet-werkzame stof) in ontstekingsremmende en antimicrobiële diergeneesmiddelen voor paarden, koeien en varkens.