Verslag Veterinaire Stakeholdersdag in Rhenen

Op een unieke locatie in Ouwehands Dierenpark, naast het panda-verblijf, werd op 27 maart 2018 na een lang intermezzo wederom de Veterinaire Stakeholdersdag gehouden. Centraal stond het thema 'de Nieuwe Verordening'.

Susanne Waelen van het ministerie van LNV vertelde over de voortgang van het proces rondom de Verordening en de punten die Nederland heeft ingebracht. Daarna volgden een aantal presentaties van medewerkers van het Bureau Diergeneesmiddelen, waarbij specifieke punten in de Verordening werden uitgelicht op het gebied van farmacovigilantie, data standaardisering en hergebruik (SPOR) en PK/PD modellering ten behoeve van toegelaten dosisverhoging van antibiotica.

Ook gaf het Nederlandse CMDv-lid een overzicht over de gevolgen van de Brexit op regulatoir gebied. In aansluiting hierop presenteerde mw. Melchior haar visie op dit punt vanuit het perspectief van een veterinair farmaceutisch bedrijf. De presentaties van het Bureau Diergeneesmiddelen en het ministerie van LNV zijn nu beschikbaar. In de presentatie over farmacovigilantie staan links naar de EMA-website voor nadere informatie.