Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeding geactualiseerd

Het Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeding is per 18 augustus 2016 geactualiseerd.

In bijlage VII van het kader worden de belangrijkste wijzigingen van versie 1.2 ten opzichte van versie 1.1 weergegeven.

Dit Nationaal Beoordelingskader werd voor het eerst op 25 juli 2013 vastgesteld en is in juli 2014 voor het eerst geactualiseerd (versie 1.1). Dit kader is opgesteld door het Bureau Diergeneesmiddelen op verzoek van het ministerie van Economische Zaken.

Basis voor claims op diervoeding

De basis voor claims op diervoeding is artikel 13 van de Marktverordening Diervoeder (767/2009/EG). Hierin is per 1 september 2010 de mogelijkheid gecreƫerd tot het voeren van een claim op een diervoederetiket. De verdere uitwerking van de claimbeoordeling is door de Europese Commissie bij de afzonderlijke lidstaten gelaten. De bevoegde autoriteit in Nederland op het gebied van controle en handhaving op claims op diervoeding is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 13 van de Marktverordening Diervoeder (767/2009/EG) is nationaal verder uitgewerkt in het Nationaal Beoordelingskader Claims op Diervoeding. Dit document is door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld en kan als nationale leidraad gezien worden in het voeren en het onderbouwen van een claim op een diervoederetiket.

Het Bureau Diergeneesmiddelen is ook betrokken bij de toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders.

Het Bureau Diergeneesmiddelen is onderdeel van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.