Beleidsregel kanalisatie diergeneesmiddelen gepubliceerd

De beleidsregel over de kanalisatie van diergeneesmiddelen is gepubliceerd in de Staatscourant. Het Bureau Diergeneesmiddelen (BD), onderdeel van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), geeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoering aan deze beleidsregel. De beleidsregel gaat in per 1 juli 2016.

De Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD) zal de beleidsregel gaan hanteren voor het vaststellen van de kanalisatie van bestaande en nieuwe diergeneesmiddelen. De verwachting is dat de kanalisatie voor het overgrote deel van de bestaande handelsvergunningen ongewijzigd blijft.

Kanalisatie van een diergeneesmiddel betekent dat een diergeneesmiddel alleen onder voorwaarden mag worden afgeleverd of toegepast door specifieke, hiervoor gekwalificeerde personen.