Register vergunningen vervaardigen, invoer, groot- en kleinhandel in diergeneesmiddelen

In het vergunningregister staan gegevens van de locatie waar de vergunninghouder bepaalde handelingen mag uitvoeren, zoals deze staat in de vergunning. Dit gecombineerd met het aanvraagnummer en de categorie diergeneesmiddelen van de vergunning.