Overzicht brieven met belangrijke risico-informatie over geneesmiddelen (DHPC)

In geval van dringende en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren per brief - via een 'Direct Healthcare Professional Communication' (DHPC) - op de hoogte gebracht.