voor handelsvergunninghouders

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Een geneesmiddel mag in Nederland alleen in de handel worden gebracht als hiervoor een handelsvergunning is verstrekt. Het CBG beoordeelt een geneesmiddel op basis van criteria die in de Geneesmiddelenwet staan en stelt de voorwaarden vast voor toelating op de Nederlandse markt.