Waarom bijwerkingen melden?

Elk medicijn kan bijwerkingen geven. Denkt u dat u mogelijk een (on)bekende bijwerking heeft? Meld deze! Met het melden van bijwerkingen helpt u mee om medicijnen veiliger te maken.

Bijwerking melden

Hoe meldt u een bijwerking?

U kunt uw mogelijke bijwerking melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Meld uw bijwerking(en) op www.mijnbijwerking.nl. Of maak gebruik van de Bijwerking-app.

Let op! Lareb geeft geen persoonlijk advies. Daarvoor moet u naar uw arts of apotheker. Zij kunnen uw melding ook doorgeven.

Wat gebeurt er met uw melding?

Lareb registreert de meldingen

1. Lareb registreert meldingen Nederland. Bijwerkingencentrum Lareb houdt alle mogelijke bijwerkingen uit Nederland bij, en analyseert deze. Lareb doet dat in opdracht van het CBG. Relevante bijwerkingen geeft Lareb door aan het CBG.  

CBG beoordeelt de meldingen

2. CBG beoordeelt de meldingen. Komt een gemelde bijwerking echt door het medicijn, of hoort het bijvoorbeeld bij de ziekte? Het CBG heeft de kennis en ervaring om dat te beoordelen. Daarvoor kijkt het ook naar meldingen uit andere landen. En stelt het vragen aan de firma. Komt een bijwerking echt door het medicijn, dan komt het CBG in actie.

3. CBG neemt maatregelen. Als het nodig is, komt het CBG met maatregelen om uw medicijn (nog) beter en veiliger te maken. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van de ernst van de gemelde bijwerking en hoe vaak deze voorkomt. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld:

Aanpassing informatie

Aanpassing informatie. Er komt bijvoorbeeld kriebelhoest als bijwerking in de bijsluiter. Of mensen krijgen een kaartje waarop staat wanneer ze hun medicijn moeten innemen. Dit voorkomt bijwerkingen.

Wijziging verkoop

Wijziging verkoop. Mensen mogen bijvoorbeeld hun medicijn niet meer zelf bij de drogist kopen, maar moeten voor een recept naar hun arts.

Waarschuwing naar artsen en apothekers

Waarschuwing naar artsen en apothekers. Geeft een medicijn bijvoorbeeld hartklachten, dan moet een arts dat snel weten. Zodat die extra oplet bij mensen met hartproblemen. Een arts krijgt ook bericht als een medicijn voor sommige mensen, bijvoorbeeld ouderen met hartproblemen, verboden wordt.

Medicijn wordt van de markt gehaald

Medicijn van de markt. Heel zelden doet een medicijn meer kwaad dan goed. Dan wordt het medicijn verboden. Dit is tot nog toe een paar keer gebeurd.

Bekende bijwerkingen ook melden

Ook bijwerkingen die al bekend zijn van uw medicijn, kunt u melden. U vindt alle bekende bijwerkingen in de bijsluiter.

Medicijnen zonder recept

Elk medicijn kent bijwerkingen, dus ook zelfzorgmiddelen. Dit zijn middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de supermarkt, drogist of apotheek. Het risico op bijwerkingen is kleiner als de aanwijzingen in de bijsluiter en op de verpakking goed worden opgevolgd. Lees daarom altijd goed de bijsluiter voor gebruik. Denkt u dat u een (on)bekende bijwerking heeft? Meld deze!

Klachten of bijwerkingen?

U kunt klachten hebben die niet de ‘schuld’ zijn van uw medicijn. U heeft bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn omdat u zich ergens druk om maakt. Wat ook gebeurt is dat mensen klachten krijgen door verkeerd gebruik van hun medicijn.

Twijfelt u of uw klacht komt door uw medicijn? Meld deze dan toch! Het CBG heeft de kennis en ervaring om te beoordelen of uw klacht inderdaad een (on)bekende bijwerking is. En treft maatregelen waar nodig.

Andere bijwerkingen in de praktijk

In de bijsluiter staan alle bekende bijwerkingen. Deze zijn ontdekt tijdens de ontwikkeling van het medicijn, bij het testen op proefpersonen. De bekende bijwerkingen spelen een belangrijke rol bij het besluit van het CBG of een medicijn op de markt mag komen. En hoe u het medicijn vervolgens het beste veilig kunt gebruiken.

In de praktijk blijkt dat een medicijn soms nog andere bijwerkingen heeft. Dat komt omdat, bijvoorbeeld:

  • De bijwerking pas ontstaat bij langdurig gebruik.
  • De bijwerking zo zeldzaam is dat die pas opvalt  bij veel gebruikers.
  • De bijwerking alleen optreedt als mensen ook andere medicijnen gebruiken, of overstappen van het ene naar het andere medicijn.

Dus ervaart u een mogelijke bijwerking en staat deze niet in de bijsluiter? Meld deze!

Overleg met uw arts of apotheker bij gezondheidsklachten.

CBG Geneesmiddeleninformatiebank

In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de meest recente versie van de bijsluiter van uw medicijn. Daar kunt u ook zien of er extra maatregelen zijn genomen, en welke dat zijn.