Patiënten en consumenten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

In de beoordeling van geneesmiddelen door het CBG staat de patiënt steeds voorop.

Goede medicijnen goed gebruikt.