Nieuwe voedingsmiddelen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Definitie nieuwe voedingsmiddelen

Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen of voedselingrediënten. Het zijn nieuwe voedingsmiddelen als ze vóór 15 mei 1997 niet in significante mate in de Europese gemeenschap voor de menselijke voeding zijn gebruikt.

Nieuwe voedingsmiddelen vallen onder volgende categorieën:

  • Voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur
  • Voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit micro-organismen, schimmels of algen
  • Voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit planten, alsmede voedselingrediënten die volgens traditionele vermeerderings- of teeltmethodes zijn verkregen en die sinds lang voor voedingsdoeleinden worden gebruikt
  • Voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarop een weinig gebruikt productieprocédé is toegepast, voor zover dit procédé wijzigingen in de samenstelling of de structuur van de voedingsmiddelen en voedselingrediënten veroorzaakt die significant zijn voor hun voedingswaarde, hun metabolisme of hun gehalte aan ongewenste stoffen.

Producten die als additief of aroma worden gebruikte in voedingsmiddelen, of als extractiemiddel bij de productie, worden niet als nieuwe voedingsmiddelen beschouwd. Levensmiddelen bestaande uit of geproduceerd met genetisch gemodificeerde organismen vielen oorspronkelijk onder de Nieuwe Voedingsmiddelen verordening, maar zijn sinds september 2003 opgenomen in een aparte Verordening (1829/2003/EG). Sinds december 2008 zijn ook voedingsenzymen opgenomen in een aparte Verordening (1332/2008/EG).