Aanvraagprocedure toelating nieuw voedingsmiddel

Een nieuw voedingsmiddel is een voedingsmiddel dat  vóór 15 mei 1997 niet in significante mate in de Europese Unie voor de menselijke voeding is gebruikt. Voor de toelating van een nieuw voedingsmiddel kan een firma kiezen uit 2 aanvraagprocedures.

 U kiest voor de:

  • Aanvraagprocedure nieuw voedingsmiddel (autorisatie) als er nog geen voedingsmiddel op de markt is waarmee wezenlijke gelijkwaardigheid kan worden aangetoond.
  • Verkorte aanvraagprocedure (notificatie) als uw product wezenlijk gelijkwaardig is met een bestaand voedingsmiddel.

Een officiële aanvraag voor markttoelating van een nieuw voedingsmiddel moet worden ingediend bij zowel de Europese Commissie in Brussel als bij de bevoegde autoriteit van één van de Europese lidstaten.

In Nederland is de bevoegde autoriteit het Ministerie van VWS. De minister vraagt het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen om een wetenschappelijke beoordeling van de voedselveiligheid van het product. Het Bureau stelt haar adviezen op samen met een commissie van onafhankelijke deskundigen: de Commissie Veiligheidsbeoordeling van Nieuwe Voedingsmiddelen (VNV).