Geneesmiddeleninformatiebank
Geneesmiddeleninformatiebank

Zoekhulp Geneesmiddeleninformatiebank

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bezit actuele, getoetste en onafhankelijke informatie over alle geregistreerde geneesmiddelen, die in Nederland in de handel mogen zijn. Deze informatie wordt gepubliceerd op de Geneesmiddeleninformatiebank. Naast alle Nederlandse registraties worden in de Geneesmiddeleninformatiebank ook de gegevens getoond van de geneesmiddelen die op Europees niveau zijn geregistreerd. Daarnaast worden ook de ingetrokken, geweigerde en geschorste producten getoond.

Het CBG stelt deze informatie via de Geneesmiddeleninformatiebank ter beschikking om goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. De Geneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijwerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor. Het CBG werkt constant aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de Geneesmiddeleninformatiebank.

De Geneesmiddeleninformatiebank toont de informatie van alle geneesmiddelen die in Nederland zijn geregistreerd, zoals de patiëntenbijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken (SmPC). Alle informatie die nodig is voor een goed en veilig gebruik van een geneesmiddel staat in deze documenten. De SmPC bevat medische informatie voor zorgverleners. De patiëntenbijsluiter is gebaseerd op de SmPC.

Voor een groot aantal geneesmiddelen is een openbaar beoordelingsrapport beschikbaar. Hierin is te lezen op basis van welke wetenschappelijke gegevens een registratie is toegekend of op basis waarvan de productinformatie is gewijzigd.

In de zoekresultaten en overzichten kunt u Engelstalige SmPC's en bijsluiters tegenkomen. Geneesmiddelen met Engelstalige teksten zijn in Nederland wel geregistreerd, maar zijn niet beschikbaar op de Nederlandse markt.

Ook de productinformatie van geneesmiddelen die via een Europese procedure in Nederland geregistreerd zijn kunt u in de Geneesmiddeleninformatiebank vinden. Bij deze geneesmiddelen is een handelsvergunning verstrekt die in één keer geldig is voor de gehele Europese Unie.

Zoeken op de Geneesmiddeleninformatiebank

U kunt de geneesmiddeleninformatie vinden via de algemene zoekbalk. Ook kunt u specifiek zoeken via het “Uitgebreid zoeken” formulier.

Standaard worden de getoonde resultaten gesorteerd op het registratienummer. Na het uitvoeren van een zoekactie krijgt u een resultaatlijst, met de registratienummers, productnamen en ATC-codes van de geneesmiddelen die binnen de zoekopdracht vallen. Na het selecteren van een product krijgt u informatie over dat specifieke geneesmiddel.

Vanuit de productspecifieke informatie kunt u terugkeren naar de resultaatlijst via de link "Terug naar resultaatlijst". Via ‘Terug naar zoeken’ keert u terug naar het zoekscherm.

Specifiek in de velden

De Geneesmiddeleninformatiebank bevat de volgende geneesmiddelen productinformatie:

 • Patiëntenbijsluiter
 • Samenvatting van de productkenmerken
 • Werkzame stof
 • Hulpstoffen
 • Farmaceutische vorm
 • Toedieningsweg
 • Afleverstatus
 • Registratienummer
 • Procedurenummer
 • ATC-code
 • Datum verstrekking handelsvergunning
 • Naam en adres handelsvergunninghouder
 • Samenvatting van het openbare beoordelingsrapport
 • Openbaar beoordelingsrapport
 • Additionele risicominimalisatie maatregelen indien van toepassing
 • Vermelding van status aanvullende monitoring indien van toepassing
 • Berichtgeving over het product, indien van toepassing

Specifieke zoekopdrachten

Productnaam en werkzame stof: De Geneesmiddeleninformatiebank zoekt zowel op de naam van het product als op de werkzame stof (Nederlandstalig).

Hulpstof: U kunt in de Geneesmiddeleninformatiebank zoeken naar producten met een bepaalde hulpstof; u kunt ook zoeken naar producten waar deze hulpstof niet in voorkomt, door het aanvinkvakje te selecteren. Meer informatie over de risico’s van hulpstoffen in geneesmiddelen vindt u op de pagina’s Let op bij bepaalde stoffen in medicijnen en Risico’s van hulpstoffen in geneesmiddelen.
N.B.: Bij wijzigingen van de samenstelling van een product kan het voorkomen dat producten in de handel zijn met de oude samenstelling naast producten met de nieuwe samenstelling. Dat kan een verschil in hulpstoffen betreffen. Raadpleeg met name bij overgevoeligheid altijd de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor de juiste samenstelling.

Farmaceutische vorm en toedieningsweg: Deze velden worden ondersteund met keuzelijsten met verschillende niveaus. Zo is het bij farmaceutische vorm mogelijk te zoeken op oraal, maar ook veel specifieker op bijv. drank.

Afleverstatus: U kunt in de Geneesmiddeleninformatiebank zoeken op afleverstatus: Algemene Verkoop (AV), Uitsluitend Recept (UR), Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD) en Uitsluitend Apotheek (UA).

Registratienummer: Elk geneesmiddel dat in Nederland in de handel mag zijn heeft een uniek registratienummer. Nationaal geregistreerde geneesmiddelen hebben een RVG nummer, homeopathische geneesmiddelen hebben een RVH nummer en Europees geregistreerde geneesmiddelen hebben een EU-nummer. Vul in dit veld alleen het nummer in.

Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie (ATC): In dit veld kan gezocht worden op ATC-code of op de ATC-code omschrijving. Deze omschrijving is Engelstalig, in overeenstemming met de WHO-ATCcodelijst. Vul in dit veld voor het zoeken op ATC-code minimaal 2 karakters in. Bij het zoeken op het begin van de ATC-code worden alle producten gevonden die een ATC-code hebben die hetzelfde beginnen.

Datum verstrekking handelsvergunning: U kunt in de Geneesmiddeleninformatiebank zoeken op een specifieke periode van de verstrekking van de handelsvergunning. Als u wilt zoeken vanaf een bepaalde datum van verstrekking van de handelsvergunning hoeft u alleen in het eerste veld de datum in te vullen. Wilt u zoeken tot een bepaalde datum dan vult u alleen in het laatste veld de datum in tot wanneer u wilt zoeken. Als u in beide velden dezelfde datum invult krijgt u alle producten waarvoor op die datum een handelsvergunning zijn verstrekt.

Handelsvergunninghouder: U kunt zoeken naar producten van een bepaalde handelsvergunninghouder. Vul hiervoor de naam van de handelsvergunninghouder in.

Aanvullende monitoring: U kunt zoeken naar geneesmiddelen die onderworpen zijn aan aanvullende monitoring. Deze producten zijn te herkennen aan een omgekeerde zwarte driehoek.

Zoeken in de samenvatting van de productkenmerken(SmPC): U kunt zoeken naar geneesmiddelen op basis van termen in de hele SmPC, op indicatie, op contra-indicatie of op een combinatie van deze zoektermen.

Parallel (//) en identiek (=)

Als een geneesmiddel wordt geïmporteerd uit andere Europese landen, wordt dit parallelimport genoemd. Bij parallelimport wordt het medicijn in Nederland op de markt gebracht door een importeur die niet door de oorspronkelijke vergunninghouder is aangewezen.

Parallel-geïmporteerde producten hebben een samengesteld nummer: Het registratienummer  wordt gevolgd door twee schuine strepen // en het registratienummer van het oorspronkelijke product. Producten waarvan de samenstelling, fabrikant, bereiding en controlemethode  gelijk zijn aan een al geregistreerd farmaceutisch product hebben ook een samengesteld nummer: het registratienummer wordt gevolgd door twee horizontale strepen = en het nummer van het identieke geregistreerde product.

Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct.

Wijzigingen in productinformatie

Wanneer een SmPC een nieuwe datum heeft betekent dit dat er minstens één rubriek is aangepast.  Onderaan de tekst van SmPC’s is aangegeven welke rubriek(en) er bij de laatste aanpassing gewijzigd zijn.

Het kan zijn dat een SmPC of patiëntenbijsluiter alleen om een technische reden opnieuw op de website is geplaatst, waardoor er een nieuwe datum van revisie verschijnt, zonder dat de tekst inhoudelijk is gewijzigd.

Als de patiëntenbijsluiter van uw geneesmiddel niet in de Geneesmiddeleninformatiebank staat, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Disclaimer

Hoewel het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Geneesmiddeleninformatiebank, kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.