Geneesmiddeleninformatiebank
BD Diergeneesmiddeleninformatiebank

Zoekhulp Diergeneesmiddeleninformatiebank

De Diergeneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toont de productinformatie van alle diergeneesmiddelen die in Nederland zijn geregistreerd, waaronder de Samenvatting van de Productkenmerken (SPC). De Diergeneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor.

U kunt de productinformatie vinden via de algemene zoekbalk. Ook kunt u specifiek zoeken via het “uitgebreid zoeken” formulier. U kunt de volgende informatie vinden op de diergeneesmiddeleninformatiebank:

 • Registratienummer (REG NL): Het unieke nummer waaronder het diergeneesmiddel op de Nederlandse markt wordt gebracht
 • Productnaam: De naam van het diergeneesmiddel
 • Werkzame stof (Nederlandse stofnamen)
 • Afleverstatus
 • Datum inschrijving handelsvergunning
 • Handelsvergunninghouder
 • ATCvet code
 • Farmaceutische vorm*
 • Toedieningsweg*
 • Doeldier*
 • Indicatie

Wanneer u een zoekterm (cijfers of letters) invoert, worden alle resultaten getoond met uw zoekterm erin.

*Zoeken met niveaus. De velden die hierboven zijn aangeduid met * maken gebruik van keuzelijsten met meerdere niveaus. Hier kan gekozen worden voor de hogere niveaus om een zoekopdracht ruimer te maken of voor een dieper niveau om meer in detail te zoeken.

Specifieke zoekopdrachten

Productnaam en werkzame stof: De Diergeneesmiddeleninformatiebank zoekt zowel op de naam van het product als op de werkzame stof (Nederlandstalig).

Farmaceutische vorm en toedieningsweg: Deze velden worden ondersteund met keuzelijsten met verschillende niveaus. Zo is het bij farmaceutische vorm mogelijk te zoeken op oraal, maar ook veel specifieker op bijv. drank.

Afleverstatus: U kunt in de Geneesmiddeleninformatiebank zoeken op afleverstatus: Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken (UDD), Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek (UDA), Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning (URA) en zonder recept verkrijgbaar (VRIJ).

Registratienummer: Elk diergeneesmiddel dat in Nederland in de handel mag zijn heeft een uniek registratienummer. Het Registratienummer is het unieke REG NLnummer. Vul alleen het nummer in (zonder REG NL).

ATCvet-code: Dit is de Veterinaire Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie. In dit veld kan gezocht worden op ATCvet-code of op de ATCvet-code omschrijving. Deze omschrijving is Engelstalig, overeenstemmend met de WHO-ATCvetcodelijst. Vul in dit veld voor het zoeken op ATCvet-code minimaal 2 karakters in. Bij het zoeken op het begin van de ATCvet-code worden alle producten gevonden die een ATCvet-code hebben die hetzelfde beginnen.

Datum verstrekking handelsvergunning: U kunt in de Diergeneesmiddeleninformatiebank zoeken op een specifieke periode van de verstrekking van de handelsvergunning. Als u wilt zoeken vanaf een bepaalde datum van verstrekking van de handelsvergunning hoeft u alleen in het eerste veld de datum in te vullen. Wilt u zoeken tot een bepaalde datum dan vult u alleen in het laatste veld de datum in tot wanneer u wilt zoeken. Als u in beide velden dezelfde datum invult krijgt u alle producten waarvoor op die datum een handelsvergunning zijn verstrekt.

Handelsvergunninghouder: U kunt zoeken naar producten van een bepaalde handelsvergunninghouder. Vul hiervoor de naam van de handelsvergunninghouder in.

Doeldier: Dit veld wordt ondersteund met een keuzelijst met verschillende niveaus. Hierin kunt u uw doeldier selecteren.

Indicatie: Dit veld wordt ondersteund met een keuzelijst met verschillende niveaus. Hierin kunt u de indicatie selecteren.

Vanuit de productspecifieke informatie kunt u terug naar de resultatenlijst via de link: "Terug naar resultaatlijst". Door vanuit het resultaatscherm op "Terug naar zoeken" te klikken keert u terug naar de zoekopdracht, die u naar wens dan verder kunt verfijnen.

Zoeken op zoekterm in alle productteksten (SPC's)

U kunt zoeken in SPC’s van diergeneesmiddelen die een handelsvergunning hebben op basis van een nationale, decentrale en wederzijdse erkennings-procedures.

Disclaimer

Hoewel het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Geneesmiddeleninformatiebank, kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van informatie uit de Diergeneesmiddeleninformatiebank.

Alle rechten op de informatie in de Diergeneesmiddeleninformatiebank zijn voorbehouden aan het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het is niet toegestaan de Diergeneesmiddeleninformatiebank, behalve voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem. Ook is het niet toegestaan informatie uit de Diergeneesmiddeleninformatiebank in welke vorm of op welke wijze dan ook voor commerciële doeleinden over te dragen aan derden.