Vaccin in het kort: Janssen vaccin tegen COVID-19

In ‘Vaccin in het kort’ voor het coronavaccin COVID-19 Vaccin Janssen staat op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt u tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus.

U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus.

Hoe werkt dit vaccin?

Als u na de vaccinatie in contact komt met het coronavirus, dan herkent uw lichaam dit virus. Uw lichaam heeft dan al antistoffen aangemaakt die u beschermen tegen dit virus. Hierdoor wordt u niet ziek of veel minder ziek. 

U heeft 1 vaccinatie nodig om goed beschermd te zijn. Vanaf ongeveer 2 weken na de vaccinatie gaat het vaccin u beschermen tegen het coronavirus.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 66% verlaagt. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 34 mensen COVID-19 krijgen. Dit vaccin verlaagt de kans dat u ernstig ziek wordt door COVID-19 met 85%.

Wanneer krijg ik dit vaccin?

U krijgt deze vaccinatie als u 18 jaar of ouder bent. De Rijksoverheid bepaalt wie een uitnodiging krijgt voor dit vaccin.

U krijgt deze vaccinatie 1 keer.

U krijgt de prik in de bovenarm.

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?

 • Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin. Deze onderzoeken zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, in plaats van na elkaar. Dit scheelt veel tijd.
 • De resultaten van deze onderzoeken zijn direct beoordeeld. Er zijn geen belangrijke stappen overgeslagen.

Dit vaccin is goedgekeurd door het Europees medicijnagentschap (EMA). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is hier onderdeel van.

Let op!

U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.

Bent u zwanger? Het RIVM adviseert om u te laten vaccineren met een ander COVID-19 vaccin.

Belangrijkste waarschuwingen

Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen als u:

 • Eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad op een vaccin.

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als u:

 • Ernstig ziek bent of hoge koorts heeft voordat u de vaccinatie krijgt.
 • COVID-19 heeft. Of als u mogelijk COVID-19 heeft.
 • De afspraak heeft gemist.

U heeft een zeer kleine kans op een propje in uw bloed (trombose) met weinig bloedplaatjes in uw bloed. Soms gaat dit samen met bloedingen. Als dit gebeurt, is dat binnen 3 weken na vaccinatie.
Neem daarom direct contact op met uw arts als u na de vaccinatie last krijgt van:
Pijn op de borst, niet goed kunnen ademen, buikpijn die niet overgaat of een gezwollen been.
Of als u na een paar dagen last krijgt van:
Erge hoofdpijn, wazig zien of blauwe of paarse plekken op uw huid op een andere plek dan waar u geprikt bent.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

 • Pijn op de plek van de prik (49%).
 • Hoofdpijn (39%).
 • Moe zijn (38%).
 • Spierpijn (33%).
 • Misselijk zijn (14%).

Deze bijwerkingen duren 1 tot 2 dagen.

Een ernstige bijwerking die heel weinig voorkomt (bij minder dan 0,01%) is een propje in uw bloed met weinig bloedplaatjes in uw bloed.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Overleg dan met uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter van dit vaccin op geneesmiddeleninformatiebank.nl.
Ga voor meer informatie naar coronavaccinatie.nl.
Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.

Colofon

Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG in samenwerking met het RIVM. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lees voor de volledige informatie over dit vaccin de officiële bijsluiter en volg de adviezen van uw arts. Laatst gewijzigd: 2 juni 2021.