Gemandateerde en gemachtigde functionarissen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in zijn vergadering van 25 november 2010 een bevoegdheden- en tekentabel vastgesteld. Deze is gepubliceerd in Staatscourant nr. 9825 van 3 juni 2011 en per direct in werking getreden.