Beoordelingskader homeopathische diergeneesmiddelen

De registratievereisten voor een aanvraag van een homeopathisch diergeneesmiddel staan vermeld in het Beoordelingskader homeopathische diergeneesmiddelen. Hierbij is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vereisten zoals deze gelden voor humane homeopathische geneesmiddelen.