Beslissing op bezwaar Latanoprost Horus

Beslissing College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op bezwaar van Horus Pharma.

Horus Pharma heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het CBG van 19 september 2017 om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur documenten uit het registratiedossier van Latanoprost Horus (RVG 118920) openbaar te maken.

Het CBG verklaart het bezwaar gegrond, herroept het bestreden besluit van 19 september 2017 en stelt daarvoor in de plaats het besluit dat het verzoek om informatie van 17 maart 2017 gericht aan het CBG niet in behandeling wordt genomen.

Voor inhoudelijke vragen over de beslissing op bezwaar kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale Zaken: BRI@cbg-meb.nl.