Beslissing op bezwaar buprenorfine Sandoz

Beslissing College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op bezwaar Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Het CBG heeft in zijn vergadering van 2 juni 2016 beslist op het bezwaarschrift van Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Mundipharma Pharmaceuticals B.V. heeft op 10 maart 2016 bezwaar ingesteld tegen de verlening van de handelsvergunningen voor:

  • Buprenorfine Sandoz 5 microgram/uur (RVG 114799)
  • Buprenorfine Sandoz 10 microgram/uur (RVG 114800)
  • Buprenorfine Sandoz 15 microgram/uur (RVG 114801)
  • Buprenorfine Sandoz 20 microgram/uur (RVG 114802)

Deze handelsvergunningen zijn door het CBG op 12 februari 2016 verleend aan de firma Sandoz B.V.

Het CBG verklaart het bezwaarschrift van Mundipharma Pharmaceuticals B.V. ongegrond. De hierboven vermelde handelsvergunningen blijven in stand.

Mundipharma Pharmaceuticals B.V. is houder van 3 handelsvergunningen voor geneesmiddelen met het werkzame bestanddeel buprenorfine (BuTrans: RVG 100975, RVG 100978, RVG 100979).

Voor inhoudelijke vragen over de beslissing op bezwaar kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale Zaken: BRI@cbg-meb.nl.