Aanvraag van een vergunning voor productie en distributie van diergeneesmiddelen

Aanvraag van een vergunning voor productie (het vervaardigen of invoer vanuit derde landen) en distributie (groothandel of kleinhandel) als bedoeld in artikel 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen.

Bij een aanvraag voor vervaardigen en/of invoer moet in de productlijst worden aangegeven voor  welke diergeneesmiddelen de vergunning wordt aangevraagd. De productlijst dient bij het aanvraagformulier te worden gevoegd.

In het formulier activiteiten moet worden aangegeven welke activiteiten en  toedieningsvormen voor het bedrijf van toepassing zijn en of er sprake is van producten met speciale eisen.