Europees meldingsformulier (vermoedelijke) bijwerkingen van diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddelenbewaking, of veterinaire farmacovigilantie, is het monitoren van gebruikservaringen en waar nodig het aanpassen van de gebruiksmogelijkheden en -voorwaarden. Dit gebeurt onder meer aan de hand van meldingen van (vermoedelijke) bijwerkingen, de daarop uit te voeren evaluatie en bepaling van de mogelijke oorzaak. Op basis hiervan worden eventuele acties vastgesteld om bijwerkingen te voorkomen, of hier beter mee om te gaan.