DHPC Covid-19 Vaccin Janssen

Zorgverleners ontvangen deze week brieven met risico-informatie over de coronavaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna en Janssen. In de brieven staat (aanvullend) advies over de vaccins en/of waarschuwingen over het gebruik. De fabrikanten versturen de zogenoemde Direct Healthcare Professional Communications (DHPC’s). Dat doen ze in overleg met medicijnautoriteit CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De voordelen van de vaccins blijven opwegen tegen de risico’s.

Capillair leksyndroom

Capillair leksyndroom (CLS) is gezien in de eerste dagen na de prik met het coronavaccin van Janssen. In sommige gevallen was er een fatale afloop. In minstens één geval was er een patiënt met een voorgeschiedenis met de ziekte. Daarom is het advies aan zorgverleners om mensen met zo’n voorgeschiedenis niet te prikken met dit vaccin. Deze zeer zeldzame aandoening komt als bijwerking én contra-indicatie in de bijsluiter. De inschatting is dat het bij 1 op de 6 miljoen prikken voorkomt.

Bij deze ernstige ziekte lekt vloeistof weg uit de haarvaten. Dat zorgt voor een lage bloeddruk, zwelling van vooral de armen en benen, stroperiger bloed en lage bloedspiegels van albumine.

Stolselvorming en verlaagd aantal bloedplaatjes

Iedereen die binnen de drie weken na een prik met Janssen een te laag aantal bloedplaatjes heeft, moet ook onderzocht worden op trombose. Ook het omgekeerde geldt. Bij mensen met trombose binnen drie weken na de prik, moet gekeken worden naar verschijnselen van een laag aantal bloedplaatjes.

Dit ziektebeeld, ook wel TTS genoemd (trombose met trombocytopenie syndroom), vraagt om een gespecialiseerde aanpak. Daarom moeten zorgverleners daarvoor de richtlijnen volgen en specialisten inschakelen.

Deze waarschuwingen aan zorgverleners volgen op het eerdere bericht over dit vaccin.