DHPC Methotrexaat

Bij het gebruik van methotrexaat bij ontstekingsziekten komen nog steeds fouten voor in de hoeveelheid die patiënten innemen. Ondanks eerder genomen maatregelen. Deze fouten kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarom komt medicijnautoriteit CBG nu met extra maatregelen voor een juist gebruik van de hoeveelheden. Zo krijgen zorgverleners het advies om de patiënt de juiste hoeveelheden extra goed uit te leggen. Ook komen er duidelijke waarschuwingen op de verpakking. En aanpassingen in de productinformatie en de bijsluiter. Voor gebruikers komt er een patiëntenkaart.