DHPC RoActemra

Patiënten die het reumamedicijn tociluzumab (RoActemra) gebruiken lopen een hoger risico op ernstige leverschade, waaronder acuut leverfalen. Hierdoor kan transplantatie nodig zijn. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse van klinische gegevens. Medicijnautoriteit CBG adviseert patiënten om alert te zijn op symptomen van leverschade, denk dan aan misselijkheid, braken, buikpijn of een gelige huid of ogen. Zorgverleners krijgen het advies om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren.